romanix

Romanix

Översättning

Tolkning

Om oss


Om det romska språket:

   - Fakta om romani

   - Lästips

Om oss

Veljko Karamani

Tolk och översättare. Jobbar även som reporter på Radio Romano samt som modersmålslärare i romani.
Några ord om min bakgrund: Jag är uppvuxen i en tvåspråkig miljö i ett samhälle i Serbien. Mina två modersmål är romani (arli) och serbiska. Jag kom till Sverige 1992 och är sedan 1998 bosatt i Malmö. 2003 började jag jobba som egenföretagare inom friskvårdsbranschen. Mitt intresse för det romska språket växte sig med tiden allt starkare, vilket ledde till att jag 2012 började jobba professionellt med det som tidigare enbart var ett fritidsintresse. 2014 startade vi så företaget Romanix.
Jag har under årens lopp haft många kontakter med personer som talar olika romska dialekter, vilket i kombination med egna språkstudier har lett till att jag lärt mig fler dialekter, framför allt lovari och kalderash.

Språkrelaterade utbildningar:

 • Södertörns högskola:
  -Romani chib i ett skolperspektiv 37,5 hp
 • Folkuniversitetets tolkutbildningar:
  -Introduktionskurs
  -Sjukvårdstolkning
  -Socialtolkning
  -Asyltolkning
  -Juridik för tolkar
 • Att tolka för barn. Fördjupningskurs anordnad av Semantix.
 • Kurs i tolkning vid demenssjukdom anordnad av Kunskapscentrum Demenssjukdomar, Skånes universitetssjukhus

(Övriga utbildningar se här.)


Elisabeth Karamani

Översättare. Ansvarar för översättningar till svenska.
Modersmål svenska. Har studerat flera språk, både på gymnasie- och högskolenivå samt via självstudier, däribland bosniska/kroatiska/serbiska och romani.


Aktuella översättningar

Muro glaso - Min röst
Talkshow på romani (SVT) i åtta delar.

Hej Morre
Talkshow på romani (SVT) i åtta delar.

Moro djes - Min dag
Barnprogram (SVT) i fyra delar.

Tasha 17K
Musikdokumentärserie (SVT) i sex delar om rapparen Natasha, med artistnamnet Tasha 17K.

Kiravas - Vi lagar mat
Matlagningsserie (SVT) i sex delar, med fokus på romska maträtter.

Felicias rötter
Dokumentärserie (SVT) i fyra delar. Felicia Di Francesco, 17 år, söker svar på frågor kring sitt ursprung.

Ketanes/Tillsammans
Musikdokumentär (SVT) i sex delar, översatt från romani till svenska och från svenska till romani.

Fem kvinnor
Dokumentärserie (SVT) i fyra delar, översatt från romani till svenska och från svenska till romani.

Jenni möter
Dokumentärserie (SVT) i sex delar, översatt från romani till svenska och från svenska till romani.

Tjena chavale
Barnprogram (SVT) i 30 delar, översatt från romani till svenska.

Ett bättre liv
Dokumentärserie (SVT) i fem delar, översatt till romani.

Världen är din
Dokumentärserie (SVT) i sex delar, översatt från romani till svenska.

Svenskarna i Guča
Musikdokumentär (SVT) i tre delar översatt från romani till svenska och från svenska till romani.


Romanix
Veljko Karamani
Tel: 070-436 92 68  
karamani@romanix.se
Godkänd för F-skatt
PG: 71 83 62-7, BG: 553-4011
www.romanix.se
© romanix 2020